Growing Project Officer / Swyddog Prosiect Tyfu

Location: 
Cardiff and Vale / Caerdydd a’r Fro
Salary: 
22k pro rata
Hours: 
7-14 hours per week


The primary purpose of this role is to deliver a series of engaging and inspiring organic growing workshops at five Cardiff and Vale NHS sites. We are looking for someone to help us to engage staff in the wellbeing benefits of organic growing, work alongside staff to grow and maintain plants for the outdoor staff havens that have been created at these sites.

The sessions will be for NHS support and medical staff. There will be a focus on growing your own food, the well-being benefits of gardening and organic growing techniques to support the environment.

Prif ddiben y rôl hon yw darparu cyfres o weithdai tyfu organig diddorol ac ysbrydoledig ar dri safle'r GIG. Rydym yn chwilio am rywun i'n helpu i weithio ochr yn ochr â staff i dyfu a chynnal planhigion ar gyfer yr hafanau staff awyr agored sydd wedi'u creu yn y safleoedd hyn.

Bydd y sesiynau ar gyfer staff cymorth y GIG a staff meddygol. Bydd ffocws ar dyfu eich bwyd eich hun, manteision lles garddio a thechnegau tyfu organig i gefnogi'r amgylchedd.

Garden Organic reserves the right to close the application process early.

Application Closing Date: 
Sunday, 14 August 2022